TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS

Jsme soukromá plně nezávislá společnost založená v roce 1990. Nabízíme řešení na klíč pro systémy osvětlení letišť a heliportů s veškerým potřebným hardwarem a softwarem, napájecí a monitorovací systémy, mobilní i stacionární letiště a heliporty ve standardních kontejnerových modulech, kompletní modulární řešení pro malá regionální letiště atd.

Máme má vlastní kvalifikovanou skupinu profesionálů pro vývoj hardwaru a softwaru, výrobní dílny, prototypové laboratoře, optickou laboratoř a servisní oddělení.

Vývoj, výroba a servis zařízení podléhá systému řízení jakosti podle ISO 9001: 2009, ISO 14001: 2005 a OHSAS 18001: 2008.

  • Společnost TRANSCON poskytuje pro všechna svá zařízení na celém světě nonstop zákaznický servis a on-line softwarovou podporu. Pro operátory a servisní pracovníky našich zákazníků zajišťujeme školení a certifikace v našem speciálně vybaveném Výcvikovém středisku v České republice.
  • Vlastní řešení na klíč dodávaná společností TRANSCON jsou vysoce modulární. Proto je jejich každodenní používání, provoz, servis a budoucí aktualizace velmi snadná a pohodlná. Součástí našich řešení je také technická kontrola a posouzení stávajícího stavu letiště nebo heliportu. Na základě výsledků posouzení doporučujeme optimální technické řešení (projekt) a pokud je to požadováno tak i financování.
  • Produkty TRANSCON jsou certifikovány v souladu s požadavky ICAO, FAA, STANAG FAVT a MAK.
  • Produkty TRANSCON jsou instalovány a používány na více než 280 civilních a vojenských letištích a heliportech po celém světě (Česká republika, Slovensko, Ruská federace, Polsko, Německo, Spojené království, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán, Estonsko, Lotyšsko, Gruzie, Arménie , Ázerbájdžán, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Mongolsko, Egypt, Libye, Jihoafrická republika, Saúdská Arábie, Srí Lanka, Uruguay atd.).
  • Firma TRANSCON drží na své výrobky 24 hodinový non-stop servis.
    Servisní zásahy se dělí na záruční a pozáruční. Liší se pouze v tom, že pozáruční zásah je placeným zásahem. Jinak jsou tyto zásahy naprosto identické.

  • Na všechny výrobky naší firmy poskytujeme standardní záruku v délce 24 měsíců. Na přání zákazníka je možno sjednat individuální záruky na zakázku.

  • Výrobce si vyhrazuje právo změn vedoucích ke zlepšení technických a užitných vlastností zařízení, které nejsou v rozporu se základními technickými podmínkami zařízení.


© Petr Sonnenschein
All rights reserved | TRANSCON
Přejít nahoru