VIZUALIZACE


  • Tyto vizualizace představují pouze ukázky možných řešení terminálů a provozních objektů letiště, finální provedení se může od těchto vizualizací lišit.