NAŠI PARTNEŘI

Generálním dodavatelem projektu je česká firma TRANSCON ELECTRONICS SYSTEMS a další dvě desítky subdodavatelských firem se budou na modernizaci letišť podílet.

Na realizaci Projektu se bude podílet i široká škála senegalských firem specializovaných v oblasti stavebnictví, dopravy a různých druhů služeb. Počítá se s využitím pracovních sil z regionů, kde jsou letiště situována. Na jednotlivých letištích budou v třísměnném provozu zaměstnány desítky osob. V řadě případů půjde o vysoce kvalifikované a specializované funkce jako např. řídící letového provozu, technické týmy provozu a údržby světlo-technických, navigačních a napájecích zařízení, další technici a IT odobrníci, pracovníci bezpečnostní, pasové a celní kontroly a množství dalších.

V první fázi, by mnělo být v České republice vyškoleno 25 vybraných senegalských techniků (pocházejících z dotyčných oblastí), kteří budou zaškoleni v montáži modulárních letištních struktur a jejich následné odborné údržbě.

© Petr Sonnenschein
All rights reserved | TRANSCON
Přejít nahoru