Přínos pro regionální rozvoj země

Projekt významnou měrou přispěje k rozvoji podnikatelského sektoru v místě a tvorbě nových pracovních míst. Nová letiště tak přispějí nejen k lepšímu využití existujícího ekonomického potenciálu, ale napomohou i k aktivizaci nových ekonomických procesů a projektů. Na samotné realizaci Projektu se bude podílet široká škála senegalských firem specializovaných v oblasti stavebnictví, dopravy a různých druhů služeb. Počítá se s využitím pracovních sil z regionů, kde jsou letiště situována. Řada z těchto pracovních sil podstoupí odborné zaškolení. Vybraní pracovníci budou speciálně zaškoleni pro následné práce související s údržbou a chodem letištních zařízení.

Projekt významnou měrou přispěje k rozvoji podnikatelského sektoru v místě a tvorbě nových pracovních míst.
Přínos pro regionální rozvoj země

Rozvoj letištní infrastruktury má rovněž úzkou spojitost s rozvojem cestovního ruchu, který patří a v budoucnu by nadále měl patřit mezi význačné zdroje příjmů senegalského hospodářství. Svojí krásnou přírodní scenérií a sedmi lokacemi na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO má Senegal v oblasti turismu obrovský potenciál.

V severní (polopouštní) části země jsou situována letiště Saint Louis a Ourossogui-Matam. Historické centrum Saint Louis a Národní ptačí rezervace Djoudj (severo-východně od Saint Louis) jsou zapsány na seznamu světového kulturního, resp. přírodního dědictví UNESCO. Ourossogui-Matam při hranicích s Mauretánií je situován v klidné pouštní, leč složitě přístupné oblasti, což omezuje jeho větší rozvoj. V jižní (tropické) části země jsou situována letiště Tambacounda, Kédougou a Ziguinchor. Tambacounda je tradičně důležitým dopravním uzlem v rámci Senegalu umožňujícím spojení mezi vnitrozemím Senegalu a Mali. Kédougou je správním střediskem stejnojmenné oblasti, kdy samotné město je neoficiálně označováno za hlavní město senegalského těžebního průmyslu a zároveň se nachází v blízkosti dvou lokací kulturního a přírodního dědictví UNESCO, což jsou Národní park Niokolo-Koba a kulturní rezervace Bassari (obývaná etniky Bassari, Bedik a Fula). Ziguinchor je správním střediskem oblasti Casamance vyznačující se úrodnou zemědělskou půdou a krásnou přírodní scenérií. I z těchto důvodů byl v blízkosti Ziguinchor, ve městě Cap Skirring, v roce 1973 zřízen přímořský resort, který se těší velké popularitě evropských návštěvníků.

V případě letiště Saint Louis stojí za zmínku, že bylo založeno roku 1927, čímž je starší než mnohá evropská letiště. U zrodu letiště stál Pierre-Georges Latecoere a jeho společnost Aeropostale, která rozvíjela letecké (zejména poštovní) spojení mezi Evropou, Afrikou a Latinskou Amerikou. Jedním z pilotů z Aeropostale, který tato spojením zajišťoval, byl i světoznámý spisovatel Antoine de Saint Exupéry.

© Petr Sonnenschein
All rights reserved | TRANSCON
Přejít nahoru