Transcon Electronic Systems a COVID-19

Transcon Electronic Systems a COVID-19

TES je i přes všechna současná opatření plně schopen zajišťovat veškeré dodávky zákazníky objednaného zboží v dříve dohodnutých termínech, což m.j. přispívá k zachování kontinuity provozů našich klientů.

TES nepřetržitě sleduje a podrobně vyhodnocuje situaci kolem vývoje epidemie koronaviru (COVID-19) v České republice a dalších zemích. V návaznosti na opatření stanovených vládou ČR, jež jsou v mezinárodní komunitě považována za jedny z nejpřísnějších, přijal podnik sérii vlastních doplňujících zdravotních a praktických opatření k ochraně zdraví svých zaměstnanců a zachování kontinuity výroby. TES je tudíž v důsledků těchto opatření plně schopen zajišťovat veškeré dodávky zákazníky objednaného zboží v dříve dohodnutých termínech, což m.j. přispívá k zachování kontinuity provozů našich klientů. Stejně tak se TES daří i nadále pokračovat v realizaci dříve dojednaných projektů, jejichž nepřerušený chod nadále umožní zajistit ekonomickou aktivitu a zaměstnanost v místě působnosti našich klientů.


Zdroj informací:

© Petr Sonnenschein
All rights reserved | TRANSCON
Přejít nahoru