FAT modulů pro hangár a terminál pro letiště Matam

FAT modulů pro hangár a terminál pro letiště Matam

Pod vedením pana Souleymane NDIAYE, ředitele letištní infrastruktury na ministerstvu cestovního ruchu a letecké dopravy (MTTA) v Senegalu proběhla dne 6.12.2021 výstupní kontrola modulů pro hangár a terminál pro letiště Matam.

Inspekce nejprve probíhala v areálu výrobního závodu společnosti KOMA modular ve Vizovicích a následně v skladovacích prostorech modulů v Lípě.

Kontrolní den byl úspěšně zakončen podpisem FAT protokolů.


© Petr Sonnenschein
All rights reserved | TRANSCON
Přejít nahoru