Delegace vedená generálním sekretářem ministerstva civilního letectví Senegalu p. Mathiaco Bessanem

Delegace vedená generálním sekretářem ministerstva civilního letectví Senegalu p. Mathiaco Bessanem

Ve dnech 19.-27.10. se uskutečnila inspekční cesta zástupců senegalského ministerstva civilního letectví, kteří navštívili výrobní závod generálního dodavatele projektu rekonstrukce senegalských regionálních letišť a seznámili se také s průběhem prácí jeho hlavních subdodavatelů.

Průběh inspekce

  • 20.10. se uskutečnila prohlídka modulárního letiště v Hradci Králové, které je vybaveno produkty fy. TRANSCON. Delegace se především detailně seznámila s modulární věží a jejím vybavením a se světlotechnickým zařízením.

  • 21.10. proběhla jednání na Gleeds, který je hlavním konzultantem, zodpovědným za kontrolu a cost-management projektu
  • 22.10. proběhla jednání v ústředí firmy TRANSCON, kde byla delegace seznámena s produkcí firmy a byla zde představena prezentace k jednotlivým částem projektu. Uskutečnila se detailní jednání obou stran k jednotlivým aspektům projektu.
  • 23.10. delegace navštívila fu. KOMA, a.s., kde byla představena prezentace k produkci firmy, jakož i prezentace týkající se připravovaných modulárních terminálů a hangárů určených pro senegalská regionální letiště. Následovala prohlídka výrobních hal a jednotlivých procesů.
  • 26.10. se uskutečnila prezentace fy. TATRA, a.s., jež spolu s fou. THT Polička vyrobí pro Projekt hasičské vozy a cisterny.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | TRANSCON
To Top